ECOGENIC

ECOGENIC BABY aviváž dětská Více informací ECO GARANTIE VEGAN ECOGENIC BABY aviváž dětská Dle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech obsahuje: xanthanová guma, kyselina citronová monohydrát. NEBEZPEČÍ: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305… od 89
ECOGENIC BABY přípravek na mytí dětských lahví a nádobí Více informací ECO GARANTIE VEGAN ECOGENIC BABY přípravek na mytí dětských lahví a nádobí Složení Laurylsíran sodný, alkyl polyglykosid. Dle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech obsahuje: 5- od 69