Formulář pro vrácení zboží

Změnou občanského zákoníku lze od 1.1.2014 odstoupit od smlouvy a vrátit zboží pomocí formuláře.

Připravený formulář můžete stahovat zde.

V případě, kdy spotřebitel odstoupí od smlouvy, kterou uzavřel, je třeba, aby prodávajícímu zaslal nebo předal nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Lhůta, do kdy prodávající v případě odstoupení musí zaslat zpět peníze, je 14 dnů od odstoupení od smlouvy a peníze musí prodávající vrátit stejným způsobem, jakým kupující za toto zboží zaplatil.  Přijaté peněžní prostředky však není podnikatel povinen vrátit spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

V případě, kdy spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží (například doručení přepravní službou s expresním doručením), může podnikatel spotřebiteli vrátit náklady na dodání zboží ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží. Když se spotřebitel rozhodne vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného, spotřebitel však platí poštovné spojené s vrácením zboží. Kupující by však nemusel platit náklady vrácení zboží, pokud by nebyl prodejcem v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy informován (např. v obchodních podmínkách), že bude muset tyto náklady v případě odstoupení od smlouvy nést.