LAVERA - zásady pro udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj jsme vždy považovali za samozřejmý základ naší firemní kultury. Zásady udržitelnosti byly proto integrovány do vnitřního desatera našeho podnikání již na počátku existence společnosti. Směřování společnosti Laverana je úzce spojeno s osobností vedoucího ředitele Thomase Haaseho a jeho hlubokým osobním zapálením pro přírodní kosmetiku.

 

Udržitelnost jako firemní filozofie


Udržitelnost chápe Laverana jako optimální spojení několika faktorů – k tradiční ekologičnosti, ekonomičnosti a dobrým sociálním vztahům přidává také pojmy jako jsou „udržitelná zkrášlovací péče“ a „udržitelná účinnost“. Udržitelné obchodní praktiky a dodržování zákonů a předpisů s tím spojených je pochopitelně samozřejmostí.

 menu_udrzitelnost1.png

1. Získávání suroviny
2. Přeprava surovin
3. První fáze distribuce
4. Výroba
5. Zabalení
6. Druhá fáze distribuce
7. Třetí fáze distribuce
8. Místo prodeje
9. Nákupy (cílový zákazník)
10. Odpad
11. Recyklace