ECOGENIC Tekutý prací prostředek levandulový 1000 ml

- 10%
Přípravek na mytí nádobí s pomerančem (1)
Akce ECO GARANTIE VEGAN

Složení Laurylsíran sodný, alkyl polyglykosid. Dle nařízení (ES) č.648/2004 o detergentech obsahuje: 5- Více informací

 Skladem 6 ks
179
148 bez DPH
Před slevou:
199
DPH:
21 %
Vyberte variantu
ks
Výrobce:
ECOGENIC
EAN:
8690588005539
Záruka:
2 roky
Přidat k porovnání

Složení

Laurylsíran sodný, alkyl polyglykosid. Dle nařízení (ES) č.648/2004 o detergentech obsahuje: 5-<15% aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15% neiontové povrchově aktivní látky, chlorid sodný, kyselina citronová monohydrát, glycerol, parfém. NEBEZPEČÍ: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů. EUH 208 Obsahuje olej sladkého pomeranče. Může vyvolat alergickou reakci.

Značka

Ecogenic

Uživatelská recenze produktu ECOGENIC Tekutý prací prostředek levandulový 1000 ml

Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušeností? Neváhejte a ohodnoťte produkt.

Napsat recenzi
Hodnocení produktu
0% Hodnotilo 0 uživatelů

ECOGENIC
Německo